Nhận yêu cầu và báo giá

BEIT nhận báo yêu cầu của khách hàng bao gồm: Yêu cầu màu sắc, tính năng, giao diện theo yêu cầu…

Sau khi nhận yêu cầu chúng tôi sẽ gửi lại Khách hàng báo giá chi tiết và thông nhất mức giá với khách hàng

Quy trình thanh toán

Thanh toán chia làm 2 đợt

Đợt 1 Khách hàng chuyển trước 50% đến Chúng tôi bắt tay vào công việc

Đợt 2 sau khi Chúng tôi hoàn thành và check toàn bộ website đến lúc Khách hàng chấp nhận giao diện và tính năng Khách hàng sẽ bàn giao 50% còn lại và Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm setup lên host hoặc bàn giao code kèm Hướng dẫn cho Khách hàng.